Władze Miasta

Burmistrz Miasta

ALEKSANDER WYRA
Godziny przyjęć: 

– poniedziałek 15:00 – 17:00
– wtorek 9:00-11:00

Telefon: (32) 324-80-10
Adres e – mail: burmistrz@laziska.pl

Zastępca Burmistrza Miasta

JAN RATKA

Godziny przyjęć:

– poniedziałek 15:00 – 17:00
– wtorek 9:00-11:00
Telefon: (32) 324-80-10


SKARBNIK MIASTA:
Anna Gruchlik

SEKRETARZ MIASTA: Elżbieta Piecha
Adres 
e-mail: sekretarz@laziska.pl

RADA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Tadeusz Król przyjmuje mieszkańców w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00. /POKÓJ NR 16/

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  PEŁNIĄ DYŻURY:

Wiceprzewodniczący RM GRZEGORZ NOWOK pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach Średnich w godz. od 15.00 do 16.00.

Wiceprzewodniczący RM JÓZEF KALETA pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w świetlicy filii MDK w Łaziskach Dolnych oraz w każdą trzecią środę miesiąca w budynku filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego 8 w Łaziskach Średnich w godz. od 16.00 do 17.00.

 

HISTORYCZNE WŁADZE MIASTA

Ostatni Naczelnik Miasta:
Henryk Jaroszek – w latach 1974-1990

Burmistrzowie od 1990 roku:

Henryk Jaroszek – 1990-1998

Mirosław Duży – 1998-2010

Aleksander Wyra – 2010 – do chwili obecnej