Bezpłatne porady prawne

Minął już ponad rok od wprowadzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych. Profesjonalna pomoc prawna stała się łatwiej dostępna dla uprawnionych osób i to najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wiedza płynąca z poradnictwa stanowi realny obraz tego, z czym borykają się obywatele i jakie problemy napotykają w codziennym życiu.

Obywatele często nie znają nawet podstawowych swoich uprawnień. Mają problem ze zrozumieniem pism, jakie otrzymują i sformułowaniem własnych. Nieznajomość przepisów prawnych prowadzi niejednokrotnie do wielkich tragedii, konfliktów rodzinnych, problemów finansowych, wkraczania w świat przestępczy, a co gorsza w labirynt niezrozumiałych norm prawnych, z którego nie każdy obywatel potrafi odnaleźć właściwą drogę.

W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia Stowarzyszenia DOGMA udzielili łącznie 6154 porad prawnych. Dane statystyczne dobitnie wskazują, że zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną jest w Polsce znaczne.

Nota o Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z/s w Mikołowie od 13 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W 2016 roku DOGMA prowadziła 23 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (dalej PNPP), z czego 3 znajdowały się w granicach administracyjnych woj. małopolskiego – powiat chrzanowski oraz 2 w woj. dolnośląskim – w powiecie bolesławieckim, a pozostałe ulokowane były na terenie woj. śląskiego. Dla porównania: ilość PNPP prowadzonych w 2016 r. przez NGO w całym kraju wynosiła 642. W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia Stowarzyszenia DOGMA udzielili łącznie 6154 porad prawnych (dla porównania w I półroczu 2016 r. – 2880 porad), co oznacza, iż średnio PNPP prowadzony przez Stowarzyszenie udzielił 267 porad prawnych w skali całego roku (a więc statystycznie 22 porad w miesiącu).

W 2017 roku Stowarzyszeniu powierzono realizację dyżurów nieodpłatnych porad prawnych w 33 punktach. Obecnie DOGMA w ramach swojej statutowej działalności współpracuje z 50 prawnikami, specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa.

Załączniki
Punkty NPP.pdf