Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 
w kadencji 2018-2023

I.KOMISJA REWIZYJNA

1.CZARDYBON Krystian – Przewodniczący Komisji
2.ROLA Franciszek
3.ŻUREK Bogusław

II.KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.SKOWRON Arkadiusz – Przewodniczący Komisji
2.CHRÓSZCZ Andrzej
3.EICHNER Mateusz
4.HALSKI Mikołaj
5.KALETA Józef
6.KNIEŻYK Bożena
7.KRÓL Tadeusz
8.MUSIOŁ Grzegorz
9.SŁOWIOCZEK Michał
10.SZER Zbigniew

III.KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1.NOWOK Grzegorz – Przewodniczący Komisji
2.EICHNER Mateusz
3.JANECKI Robert

IV.KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.ŻUREK Bogusław – Przewodniczący Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4.CHRÓSZCZ Andrzej
5.CHWIERALSKI Adam
6.CZARDYBON Krystian
7.JANECKI Robert
8.KALETA Józef
9.KNIEŻYK Bożena
10.MUSIOŁGrzegorz
11.NOWOK Grzegorz
12.PIWOŃSKI Michał
13.ROLA Franciszek
14.SKOWRON Arkadiusz
15.SZER Zbigniew
16.SZUŁA Małgorzata
17.UCKA Jolanta

V.KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU MIASTA
1.UCKA Jolanta – Przewodnicząca Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4.CHWIERALSKI Adam
5.CZARDYBON Krystian
6.EICHNER Mateusz
7.HALSKI Mikołaj
8.KNIEŻYK Bożena
9.KRÓL Tadeusz
10.MUSIOŁ Grzegorz
11.PIWOŃSKI Michał
12.SŁOWIOCZEK Michał
13.SZER Zbigniew
14.SZUŁA Małgorzata
15.ŻUREK Bogusław

VI.KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I OCHRONY ZDROWIA
1.SZUŁA Małgorzata – Przewodnicząca Komisji
2.BABIŃSKI Rafał
3.BOŃCZYK Paweł
4.CHRÓSZCZ Andrzej
5.CHWIERALSKI Adam
6.HALSKI Mikołaj
7.JANECKI Robert
8.KALETA Józef
9.KRÓL Tadeusz
10.NOWOK Grzegorz
11.PIWOŃSKI Michał
12.ROLA Franciszek
13.SKOWRON Arkadiusz
14.SŁOWIOCZEK Michał
15.UCKA Jolanta