Strategia Rozwoju Miasta

Badanie warunków życia

Na przełomie marca i kwietnia w naszym mieście przeprowadzone zostało badanie ankietowe dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych w Łaziskach Górnych. Badanie to posłuży za podstawę dla tworzonej w chwili obecnej Strategii Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023. Ankieta dotyczyła praktycznie wszystkich aspektów życia w mieście. W załączeniu znajdą Państwo wyniki przeprowadzonego badania ankietowego.

Łaziska_raport.pdf

Strategia Rozwoju Miasta

Podczas sesji 19 stycznia 2016 roku Rada Miejska w Łaziskach Górnych Uchwałą nr XIII/114/16 jednogłośnie przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023. Od tego momentu strategia stała się podstawowym planem wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2023r.

 Strategia Rozwoju Miasta.pdf
Diagnoza Łaziska Górne.pdf