Inne projekty

CENTRUM FRAJDY OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Centrum Frajdy Ogrodowa będzie wydzielonym kompleksem (około 1,5 ha) o charakterze rekreacyjno – sportowo – turystycznym, nastawionym na mieszkańców metropolii, jak i odwiedzających metropolię turystów. Położenie Centrum Frajdy Ogrodowa w sercu metropolii, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 81 daje mu nie tylko strategiczną pozycję promocyjną w regionie, ale też przyczynia się do rewaloryzacji miejsca, miasta, powiatu i szerzej – regionu.

Centrum powstaje przy nowoczesnej hali sportowej (w której mieści się również siłownia, bowling oraz zaplecze gastronomiczne) z infrastrukturą parkingową, która została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki. Oprócz nowatorskich urządzeń zabawowych przeznaczonych dla zróżnicowanych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami Centrum Frajdy Ogrodowa proponować będzie urządzenia do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, np.: szachy plenerowe, street workout, siłownia zewnętrzna.

Sercem Centrum Frajdy Ogrodowa będzie miasteczko ruchu drogowego, na które składać się będą jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażone w znaki drogowe, przeznaczone do bezpiecznego szkolenia rowerzystów i motorowerzystów.. W miejscu tym piesi będą też mogli uczyć się zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Kompleks zostanie oświetlony, będzie też monitorowany, co przełoży się na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Wartość projektu: 1 756 476,08 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 1 493 000,00 zł

Projekt Zagospodarowanie terenu tzw. „CENTRUM FRAJDY” przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miasto Łaziska Górne przystąpiło do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 12.000 złotych. Miasto Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 3.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 15.000 złotych.

Jedna szkoła podstawowa, dla której Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymała maksymalną kwotę wsparcia.

Lista szkół podstawowych, dla których Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12, 43-170 Łaziska Górne, kwota ogólna zadania: 15.000 zł, kwota dotacji z MEN: 12.000 zł, wkład własny gminy: 3000 zł.

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych bierze udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przyznano:

w roku 2014 – 12.000 zł., zakupiono 335 książek dla dorosłych oraz 261 książek dla dzieci,

w roku 2015 – 14.130 zł., zakupiono 695 woluminów,

w roku 2016 – 15.700 zł., zakupiono 730 woluminów,

w roku 2017 – 16.450 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

WYPOŻYCZALNIA ODTWARZACZY CYFROWEJ KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im H. Ruszczyca: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja2016” finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych.

Projekt realizowany jest od 28.11. 2016r. do 31.12. 2018r.

Równocześnie, do końca 2017r. przedłużone zostało korzystanie z Czytaka Plus, pozyskanego w ramach poprzedniej edycji programu.

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Łaziska Górne przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 60.000 złotych. Gmina Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 15.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 75.000 złotych.

Trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia.

Lista szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

5. Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”, ul. Powstańców 6, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

RAZEM: kwota ogólna zadania – 75.000 zł, dotacja z MEN – 60.000 zł, wkład własny gminy – 15.000 zł