Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie o naborze wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL).

Informujemy, że w dniu 05 stycznia 2018 roku zakończył się nabór podstawowy deklaracji. Wszystkie osoby, które złożą deklaracje po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że zmienił się termin rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2018 r. na styczeń 2019r: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

Do pobrania pełnomocnictwo, deklaracja udziału w projekcie, regulamin, potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie.