Transport w mieście

Darmowa komunikacja obejmuje 3 linie:

Ł ŁAZISKA – Łaziska Średnie Plac Autobusowy – Orzesze Kościół
Ł ŁAZISKA – Orzesze Kościół – Łaziska Średnie Plac Autobusowy

M ŁAZISKA – Łaziska Górne Ratusz – Łaziska Dolne – Łaziska Średnie Dworzec
M ŁAZISKA – Łaziska Średnie Dworzec – Łaziska Dolne – Łaziska Górne Ratusz

N ŁAZISKA – Łaziska Górne Kopanina – Mikołów Kolonia Huta
N ŁAZISKA – Mikołów Kolonia Huta – Łaziska Górne Kopanina

Również na stronie internetowej: http://brozek.kiedyprzyjedzie.pl/

Załączniki
Ł – Łaziska Średnie – Orzesze.pdf
Ł – Orzesze – Łaziska Średnie.pdf
N – Łaziska Kopanina – Mikołów.pdf
N – Mikołów – Łaziska Kopanina.pdf
M – Łaziska Górne od 16 maja 2016.pdf
M – Łaziska Średnie od 16 maja 2016.pdf
N kierunek Kopanina od 01.01.2018.pdf

Istniejący system obsługi komunikacyjnej obejmuje Państwową Komunikację Samochodową, łączącą (poprzez miasto Łaziska Górne) Katowice z miastami przylegającymi do południowej granicy państwa: Cieszynem, Wisłą, Raciborzem, a także Wodzisławiem, Jastrzębiem oraz Rybnikiem. Autobusowa komunikacja miejska łączy Łaziska z miastami ościennymi. Pociągi PKP kursują wzdłuż linii relacji Katowice – Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Chałupki, Kraków Gł., Bohumin.

Na terenie miasta istnieje komunikacja miejska obsługiwana przez PKM Sp. z o.o. Tychy na liniach:

• linia 29 – Łaziska Górne, Mikołów, Katowice;
• linia 45 – Łaziska Średnie, Mikołów, Katowice;

• linia 69 –  Mikołów, Żory;

• linia 25
–  Mikołów, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Łaziska Górne
• linia 294
–  Łaziska Górne, Mikołów;

• linia 655 – Łaziska Górne, Orzesze, Zgoń;

Linia PKS relacji:
• Łaziska Górne, Skoczów, Katowice;
• Łaziska Górne, Cieszyn, Katowice.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów można znaleźć na stronach MZK Tychy:

http://www.mzk.pl