Formularz deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Łaziska Górne

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 01.01.2016 roku w związku z Uchwałą nr XI/917/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r.

Załączniki
Deklaracja.pdf
załacznik do deklaracji.pdf